Paslanmaz saç baca imalatlarında tüm  hesaplamalar yapılarak en yüksek performansın elde edilmesi sağlanır.
Doğru boru tipi ve baca büyüklüğü kazan işleyişi ve verimliliği önemli belirleyicisidir.Baca sistemleri genel olaral tek cıdarlı baca sistemleri
çift cıdarlı baca sistemleri ve endüstriyel tip baca sistemleri olarak gruplara ayırabiliriz.