Paket tip cihazlar hava koşullandırma sektörünün en önemli konularından birini oluşturur. Bunun en önemli nedeni sunduğu kullanım esnekliğidir.

Bu özelliği paket tipi cihazları müşteriler, inşaatçılar, yükleniciler ve mühendisler için çekici kılar
Paket tip” tanımlaması fabrikada monte edilen oda klimaları ve merkezi konut tipi cihazlardan
büyük kapasiteli absorpsiyonlu ve santrifüj su soğutucularına kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsar.
Paket tip cihazlarının genel özellikleri;
Bileşenleri fabrikada uyumlu hale getirilmiştir.
Performansları fabrikada belirlenmiştir.
Fabrikada montajı yapılmıştır.
Dış borulama ve kabloma azdır
İç veya dış ortama yerleştirilebilirler