Chiller; ısıyı bir kaynaktan alarak başka bir kaynağa transfer eden, enjeksiyon soğutma sistemi olarak
adlandırılan sistemlerdir. Kompresör, kondanser, genleşme vanası ve
evaporatörden oluşan chiller soğutma sistemleri, kompresörde sıkıştırılan ve ısınan
gazın kondanserde soğutulması ile çalışır. Daha sonra genleşme vanasından geçen
gazın basıncı dolayısı ile sıcaklığı düşer ve sıvılaşır. Evaporatörden geçerken
soğutulmak istenen sıvının üzerinden ısıyı alır alçak basınçta gaz olarak kompresöre gelir,
 yeniden sıkıştırılır. Çalışma sistemi bu şekilde devam eder.
Chiller gruplarını farklı özelliklerine göre gruplandırmak mümkündür, ancak en belirleyici ayrım ısı atılan kaynağın ne olduğudur.
Eğer ısı havaya atılıyorsa hava kaynaklı soğutma grubu, suya atılıyorsa su kaynaklı soğutma grubu olarak
 çeşitlendirebiliriz. Bunun haricinde kompresörün hermetikyada yarı hermetik oluşuna, kullanılan soğutucu
akışkanın özelliğine, ısı değiştirici tipine göre de cihazlar farklılaştırılabilir.