Menfezler Bir havalandırma sisteminin en son unsurudur.Genel olarak ihtiyaca ve mimari düzene uygun olarak uygun menfez seçilir.
Menfezler gerekli olan hava debisini vermeli ve havanın ortam içinde yayılmasını sağlamaktadır.Aynı zamanda Havayı doğrudan toplayıcı
menfezlere göndermeli ve mimari tasarıma uygun olmalıdır.