Yangın tesisatı, olası bir yangında itfaiye gelene kadar yangına müdahale etmek, ufak yangınları söndürmek ve itfaiyenin müdahalelerine destek olmak
amacı ile üretilmiş sistemlerdir. Günümüzde güvenlik için her binada bulunması gereken
yangın tesisatının kullanılabilirliği son derece önemlidir.
Bir binada yangın tesisatının bulunması yeterli değildir. Çünkü bazı yangınlarda tesisat istenen oranda etkili olamamaktadır.
Bu nedenle yangın tesisatı yapımı aşamasında pratik kullanılabilirliği, yangın anında yeterli basınç ve debide su
verebilmesi gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Aynı zamanda yapımından sonra düzenli periyotlarla bakımlarının
yapılması gerekmektedir.